Her står det informasjon om de som er med på prosjektet og kanskje litt kontaktinformasjon til de enkelte

Kontaktpersoner

Ragnar Tveterås

Ragnar Tveterås

Prosjektleder

+47 99016796

Mads Martinsen

Mads Martinsen

Leder for delprosjekt 1

Arne Berge

Arne Berge

Leder for delprosjekt 2

Jørgen Mjønes

Jørgen Mjønes

Leder for delprosjekt 3 og 6

Ragna Heggebø

Ragna Heggebø

Leder for delprosjekt 4

+47 48997165

Eirik Hoel

Eirik Hoel

Leder for delprosjekt 5

Fiona Provan

Fiona Provan

Leder for kompetanseprosjekt

Styringsgruppe

Mads Martinsen

Mads Martinsen

Arbeidsgiver

Skretting

Stilling

Direktør produktutvikling og bærekraft

Rolle i styret

Medlem

Tor Hellestøl

Tor Hellestøl

Arbeidsgiver

FishGLOBE

Stilling

Daglig leder/CEO

Rolle i styret

Medlem

Ragna Heggebø

Ragna Heggebø

Arbeidsgiver

Grieg Seafood

Stilling

Global R&D Manager

Rolle i styret

Medlem

Cato Lyngøy

Cato Lyngøy

Arbeidsgiver

Ovum AS

Stilling

CEO

Rolle i styret

Medlem

Rune Lunde

Rune Lunde

Arbeidsgiver

Moreld Aqua AS

Stilling

VP Digitalisering

Rolle i styret

Medlem

Jørgen Mjønes

Jørgen Mjønes

Arbeidsgiver

SalMar Aker Ocean

Stilling

Forretningsanalytiker

Rolle i styret

Leder

Fiona Provan

Fiona Provan

Arbeidsgiver

NORCE

Stilling

Forskninbgsleder marin økologi

Rolle i styret

Medlem

Eivind Helland

Eivind Helland

Arbeidsgiver

Blue Planet AS

Stilling

CEO

Rolle i styret

Medlem

Grønn Plattform prosjektleder

ragnar.tveteraas@uis.no

Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge har observatør i styringsgruppen.