Presentasjoner og omtale

Presentasjoner

2022.11.23 Presentasjon av Grønn Plattform for Norsk Stålforbund i Oslo.Ragnar Tveterås, UiS

2022.11.07 Responsible Innovation Lab – Investeringer, økonomi og rammebetingelser i verdikjeden for havbruk til havs. Tord Ludvigsen, Bård Misund og Ragnar Tveterås

2022.11.07 Responsible Innovation Lab – Havbruk til havs, nytt teknisk regelverk. Frode Kamsvåg og Ragnar Tveterås

2022.11.07 Responsible Innovation Lab – Fiskehelse og -velferd i verdikjeden for havbruk til havs. Kristoffer Vale Nielsen, Sonal Patel og Ragnar Tveterås

2022.11.07 Grønn Plattform stormøte – Status delprosjekter

2022.11.07 Grønn Plattform stormøte 7. desember introduksjon

2022.11.01 Presentasjon av Grønn Plattform-prosjektet for GCE Node i Flekkefjord, Ragnar Tveterås, UiS

2022.10.26 Fremtidens smoltproduksjon presentasjon av status Grønn Plattform i Sunndalsøra, Arne Berge, FishGLOBE

2022.06.16 «Development of UiS-Aqua», Muk Chen Ong, professor ved Universitetet i Stavanger og leder for WP4 i Grønn Plattform kompetanse- og samarbeidsprosjekt

2022.03.15 «Fiskevelferd og fiskehelse i verdikjeden for havbruk til havs», Edgar Brun, Veterinærinstituttet avd. fiskehelse og velferd

2022.03.15 «Havbruk til havs – status i forhold til myndighetenes arbeid», Marius Dalen, prosjektleder Nærings- og fiskeridepartementet

2202.03.15 «Velferd og fiskehelse til havs», Marianne Halse, direktør biologi og fiskehelse, SalMar Aker Ocean

Medieomtale

2021.09.02 IntraFish: https://www.intrafish.no/pressemeldinger/delte-ut-96-millioner-til-havbruk-til-havs-initiativ/2-1-1061765

2021.09.02 Kyst.no: https://www.kyst.no/article/96-millioner-fra-groenn-plattform-til-lavutslipps-verdikjede-for-havbruk-til-havs/

2021.09.02 ILaks: https://ilaks.no/gruppering-har-fatt-96-mill-i-stotte-for-a-utvikle-lavutslippsverdikjeder-for-offshore-havbruk/

2021.09.02 E24: https://e24.no/det-groenne-skiftet/i/a7ve87/176-millioner-til-baerekraftig-havbruk-og-havvind

2021.09.02 Stavanger Aftenblad: https://e24.no/det-groenne-skiftet/i/a7ve87/176-millioner-til-baerekraftig-havbruk-og-havvind?referer=https%3A%2F%2Fwww.aftenbladet.no

2021.03.17 Kyst.no: https://www.kyst.no/article/groenn-plattform-fylte-havets-hus-to-dager-til-ende/

2021.03.17 Innovasjonspark.no: https://innovasjonspark.no/index.php?p=aktuelt/kick-off-for-gr%C3%B8nn-plattform-i-havets-hus

2021.03.21 Veterinærinstituttet: https://www.vetinst.no/nyheter/gronn-plattform-kick-off-tre-dager-til-ende