Presentasjoner og omtale

Presentasjoner

2022.11.23 Presentasjon av Grønn Plattform for Norsk Stålforbund i Oslo.Ragnar Tveterås, UiS

2022.11.07 Responsible Innovation Lab – Investeringer, økonomi og rammebetingelser i verdikjeden for havbruk til havs. Tord Ludvigsen, Bård Misund og Ragnar Tveterås

2022.11.07 Responsible Innovation Lab – Havbruk til havs, nytt teknisk regelverk. Frode Kamsvåg og Ragnar Tveterås

2022.11.07 Responsible Innovation Lab – Fiskehelse og -velferd i verdikjeden for havbruk til havs. Kristoffer Vale Nielsen, Sonal Patel og Ragnar Tveterås

2022.11.07 Grønn Plattform stormøte – Status delprosjekter

2022.11.07 Grønn Plattform stormøte 7. desember introduksjon

2022.11.01 Presentasjon av Grønn Plattform-prosjektet for GCE Node i Flekkefjord, Ragnar Tveterås, UiS

2022.10.26 Fremtidens smoltproduksjon presentasjon av status Grønn Plattform i Sunndalsøra, Arne Berge, FishGLOBE

2022.06.16 «Development of UiS-Aqua», Muk Chen Ong, professor ved Universitetet i Stavanger og leder for WP4 i Grønn Plattform kompetanse- og samarbeidsprosjekt

2022.03.15 «Fiskevelferd og fiskehelse i verdikjeden for havbruk til havs», Edgar Brun, Veterinærinstituttet avd. fiskehelse og velferd

2022.03.15 «Havbruk til havs – status i forhold til myndighetenes arbeid», Marius Dalen, prosjektleder Nærings- og fiskeridepartementet

2202.03.15 «Velferd og fiskehelse til havs», Marianne Halse, direktør biologi og fiskehelse, SalMar Aker Ocean

2023.02.17 «Havbruk til havs. Nytt teknisk regelverk» presentasjon fra Responsible Innovation Lab, v. professor Ragnar Tveterås, UiS og Business development leader Frode Kamsvåg, DNV GL

2023.04.24 «UiS-Relevant regelverk havbruk til havs Relevant regulations for Offshore aquaculture in Norway«, DNV

Medieomtale

2021.09.02 IntraFish: https://www.intrafish.no/pressemeldinger/delte-ut-96-millioner-til-havbruk-til-havs-initiativ/2-1-1061765

2021.09.02 Kyst.no: https://www.kyst.no/article/96-millioner-fra-groenn-plattform-til-lavutslipps-verdikjede-for-havbruk-til-havs/

2021.09.02 ILaks: https://ilaks.no/gruppering-har-fatt-96-mill-i-stotte-for-a-utvikle-lavutslippsverdikjeder-for-offshore-havbruk/

2021.09.02 E24: https://e24.no/det-groenne-skiftet/i/a7ve87/176-millioner-til-baerekraftig-havbruk-og-havvind

2021.09.02 Stavanger Aftenblad: https://e24.no/det-groenne-skiftet/i/a7ve87/176-millioner-til-baerekraftig-havbruk-og-havvind?referer=https%3A%2F%2Fwww.aftenbladet.no

2021.03.17 Kyst.no: https://www.kyst.no/article/groenn-plattform-fylte-havets-hus-to-dager-til-ende/

2021.03.17 Innovasjonspark.no: https://innovasjonspark.no/index.php?p=aktuelt/kick-off-for-gr%C3%B8nn-plattform-i-havets-hus

2021.03.21 Veterinærinstituttet: https://www.vetinst.no/nyheter/gronn-plattform-kick-off-tre-dager-til-ende