Nyheter

15. mars 2022

Samlet til oppstart for Grønn Plattform

15. og 16. mars samles nær 80 aktører fra partnerbedrifter, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, samarbeidspartnere og offentlige institusjoner samlet til stor kick-off for prosjektet «Lavutslipps verdikjede for havbruk til havs». Samlingen foregår på Havets Hus i Stavanger. I løpet av to intensive dager får prosjektdeltakerne ny kunnskap om ulike tema.

Les mer ›

11. februar 2022

Digitalt kick-off møte

Grønn Plattform-prosjektet «Lavutslipps verdikjede for havbruk til havs» er i gang. Det digitale kick-off møtet tirsdag 11. januar samlet 60 deltakere.

Les mer ›