Matthew Mark Coffay er PhD-student innen økonomi ved Høgskolen Vestlandet og forsker på bærekraftig innovasjon som forretningsmodell. I sist uke presenterte han prosjektet «Lavutslipps verdikjede for havbruk til havs» på Global Seafood Alliance sin konferanse GOAL 2022 i Seattle. GOAL arrangeres hvert år av Global Seafood Alliance. Flere hundre deltakere var 3.-6. oktober samlet på konferansen i Seattle i USA.

– Jeg holdt en 20 minutters presentasjon på konferansen om Grønn Plattform og innovasjon for utvikling av bærekraftig havbruk til havs, forteller Matthew Mark Coffay.

Fra Matthew Mark Coffay sin presentasjon på GOAL 2022.

I presentasjonen trakk han blant annet fram behovet for nye arealer for lakseproduksjon i Norge. Han presenterte også de ulike selskapene og forskningsinstitusjonene som er partnere i Grønn Plattform-prosjektet.

– Presentasjonen ble veldig godt mottatt. Mange har en oppfatning av havbruksnæringen i Norge som innovativ og med fokus på bærekraft, og det var tydelig at folk var interesserte, sier Coffay.

Hans presentasjon var den eneste på den store sjømatkonferansen som handlet om offshore havbruk. Etter at presentasjonen var over ble han kontaktet av mange som ønsket å vite mer om prosjektet.

– Denne uken følger jeg opp alle de nye kontaktene jeg har fått i løpet av konferansen. Det er en positivt for Grønn Plattform-prosjektet å markedsføre det internasjonalt på arenaer som dette, sier han. Deltakelsen på GOAL 2022 har inspirert til videre arbeid med å promotere prosjektet.

Matthew Mark Coffay, som selv er oppvokst i USA, mener at den norske modellen og Grønn Plattform-satsingen fra regjeringen er noe aktører fra andre land legger merke til.

– I prosjektet har vi bedrifter som på andre områder er konkurrenter, men som her samarbeider om Grønn Plattform. Vi har også et unikt samarbeid mellom forskningsmiljøer og bedriftene i prosjektet, og prosjektet har fått statlig støtte. I en del andre land er et slikt samarbeid mer vanskelig å få til, sier han.