Lavutslipps verdikjede for havbruk til havs

Flere nyheter ›
Ingen arrangementer tilgjengelig.

Delprosjekt 2

Robust postsmolt i lukkede sjøanlegg Organisering: Prosjektet ledes av FishGLOBE ved Arne Berge. SalMar, Grieg…

Les mer ›

Delprosjekt 3

Elektrifisering av oppdrett til havs Organisering: Prosjektet ledes av SalMar Aker Ocean ved Jørgen Mjønes.

Les mer ›

Delprosjekt 4

Kontrollsystem for semi-autonome oppdrettsanlegg til havs Organisering: Delprosjektet ledes av Grieg Seafood ved Ragna Heggebø.

Les mer ›

Flere delprosjekter ›

Redusert miljø- og klimaavtrykk

Havbruk til havs gir helt nye utfordringer med krevende ytre forhold, lange avstander til infrastruktur og lite kartlagte betingelser for oppdrettsfisken. Prosjektet skal gi innovasjoner og ny kunnskap i alle ledd av den nye verdikjeden. Målet er redusert energibruk og klimaavtrykk, samt gode livsbetingelser for fisken

Les mer ›