Robust postsmolt i lukkede sjøanlegg

Organisering: Prosjektet ledes av FishGLOBE ved Arne Berge. SalMar, Grieg Seafood, Skretting, samt Eidesvik innen området som omhandler logistikkløsninger. Institutt for biovitenskap, UiB på robust smolt. Veterinærinstituttet på biosikkerhet. Hauge Aqua på energieffektivitet. 

Delprosjektets formål er å etablere lukket produksjon av robust postsmolt tilpasset et liv i sjø. Dette er en vesentlig innsatsfaktor for å lykkes med oppdrett i eksponert havbruk, da fisken må håndtere mer strøm og bølger enn i fjord. 

Prosjektet har fem delmål og fem arbeidspakker. 

Delprosjektleder: Arne Berge, FishGLOBE