Grønn pellet for undervannsfôring

Organisering: Delprosjektet ledes av Skretting ved Mads Martinsen. Samarbeid med Skretting Aquaculture Research Center, UiS og med SalMar som pilotkunde. 

Delprosjektets formål er å utvikle en pellet som flyter, noe som gjør den bedre til lukket oppdrett og til strømsterke lokaliteter lengre til havs. En flytende pellet som ikke er spist opp er enklere å samle opp enn pellet som synker. Undervannsfôring kan ha potensiale for bedre velferd hos fisken fordi populasjonen læres opp til å oppholde seg dypere, noe som kan gi mindre smitte og sykdom.

Prosjektet har fire delmål og fire arbeidspakker. 

Delprosjektleder: Mads Martinsen, Skretting