Elektrifisering av oppdrett til havs

Organisering: Prosjektet ledes av SalMar Aker Ocean ved Jørgen Mjønes. ABB leverer elektrifiseringskompetanse og -løsninger. FoU ved UiS og underleverandører. 

Formålet er å redusere klimautslipp gjennom kostnadseffektive metoder for elektrifisering. Hovedscenarioet er elektrifisering fra land, men delprosjektet vil også analysere sameksistens og deling av infrastruktur med andre aktører, samt kobling til fornybar energiproduksjon som havvind. 

Delprosjektleder: Jørgen Mjønes, SalMar Aker Ocean