Kontrollsystem for semi-autonome oppdrettsanlegg til havs

Organisering: Delprosjektet ledes av Grieg Seafood ved Ragna Heggebø.  Sammen med SalMar Aker Ocean bidrar Grieg Seafood med operasjonell erfaring, domene- og teknologikunnskap samt innsikt, forståelse og kunnskap om datasammensetning og analyse. Moreld Aqua er ansvarlig for et datadrevet kontrollsystem inklusiv etablering av datahub for samhandling og informasjonsutveksling på tvers av Kompetanseprosjektet og Hovedprosjektet. Det datadrevne kontrollsystemet skal fungere som et integrert kontrollsystem med egenskaper for autonom overvåking, prediksjon, beslutningsstøtte, autonom og semi-autonom styring samt kontroll av operasjonell status. NTNU er hovedleverandør av FoU tjenester for arbeidspakke 1 i delprosjektet, og vil etablere en informasjonspyramide bestående av blant annet  en satellitt, droner og undervannsfartøy for overvåkning og diagnostikk av alger og maneter i vannsøylen.  UiS, med flere underleverandører innen universitets- og instituttsektoren, bistår med øvrig FoU-kompetanse.

Delprosjektets formål er å etablere grunnlaget for et integrert kontrollsystem med egenskaper for semi-autonom overvåkning og drift av biologisk produksjon og teknisk infrastruktur for et havbasert anlegg.

Prosjektet har to delmål og to arbeidspakker.

Delprosjektleder: Ragna Heggebø, Grieg Seafood