Økt overlevelse

Organisering: Delprosjektet ledes av Skretting ved Eirik Hoel. UiS med underleverandører bidrar med øvrig FoU-kompetanse. 

Delprosjektets formål er økt overlevelse. Det gir mindre CO2-utslipp, bedre fiskevelferd og lavere kostnader. Klimagassutslippene fra laks har tiltatt det siste året, blant annet som en konsekvens av problemer med lakselus og sykdommer. En forbedret fiskevelferd vil være av stor betydning for å forbedre klimaavtrykket til næringen. 

Prosjektet har tre delmål og fire arbeidspakker. 

Delprosjektleder: Eirik Hoel, Skretting