Logistikk til havs

Organisering: Delprosjektet ledes av SalMar Aker Ocean. Samarbeid med delprosjekt 4 på kontrollsystem. Delprosjektet har samarbeid med Skretting på fôrhåndtering. UiS og underleverandører bidrar med FoU-kompetanse. 

Delprosjektets formål er å utvikle nye og mer bærekraftige service- og logistikkmetoder og skip med lavere klimaavtrykk. På sikt er målet å legge grunnlag for en ny og grønn flåte for havbruk til havs. 

Prosjektet har tre delmål og tre arbeidspakker. 

Delprosjektleder: SalMar Aker Ocean