Bærekraftig verdiskaping -havbruk til havs

Gå til kompetanseprosjektets nettside

Organisering: Kompetanse- og samarbeidsprosjektet ledes av NORCE ved Fiona Provan  med partnere Universitet i Stavanger, Havforskningsinstituttet, Veterinærinstituttet, Høgskolen på Vestlandet, University of Melbourne, Grieg Seafood, Salmar, MORELD Aqua, Norway Royal Salmon, Skretting, Fish Globe, Hauge Aqua.

Sentrale FORSKNINGSTEMA i prosjektet er:

  • Automatisert overvåking, kunstig-intelligens verktøy og digitale tvillinger
  • Energieffektivitet og sirkulær økonomisk prinsipper
  • Biosikkerhet og velferd for  bedret fiskehelse, nulltap og redusert miljøpåvirkning
  • Livssyklus- og økonomianalyse av nåværende og nye verdikjeder til havs

Prosjektet har fokus på Kunnskapsdeling forvaltning, teknologileverandører, produsenter, gjennom «innovasjonslaboratoriet»

Kompetanseprosjektleder: Fiona Provan, NORCE