Delprosjekter

Grønn Plattform-prosjektet «Lavutslipps verdikjede for havbruk til havs» består av seks delprosjekter og ett kompetanseprosjekt. Selskapene og FoU-institusjonene dekker til sammen kritiske kunnskapsområder som fiskefôr, engineering, elektrifisering, digitalisering, fjernstyring og oppdrettsproduksjon.

22 ulike bedrifter og forskningsinstitusjoner er involvert i prosjektet. Du finner oversikten over samarbeidspartnerne i prosjektet her.

Delprosjekter