Iulia Florescu fra Skretting er engasjert i delprosjekt 1 «Grønn pellets for undervannsfôring». Prosjektet ledes av Mads Martinsen. Delprosjektets formål er å utvikle en pellet som flyter, noe som gjør den bedre egnet til lukket oppdrett og til strømsterke lokaliteter lengre til havs. På AquaNext konferansen representerte hun Grønn Plattform-prosjektet med en presentasjon av forskning på vannbåren fôring. Forskningen er blant annet gjort i med tester i Stavanger og på Skrettings forsøksstasjon på Lerang i Rogaland.

Kompetanseprosjektet i Grønn Plattform «Lavutslipps verdikjede for havbruk til havs» ble også viet oppmerksomhet under årets AquaNext-konferanse. Lars Ebbesson fra NORCE holdt innlegget «The digital future in aquaculture: Opportunities and challenges». Han pekte på både muligheter og utfordringer ved økt digitalisering av havbruksnæringen. Kompetanseprosjektet ledes av NORCE ved Fiona Provan. Prosjektet har fokus på kunnskapsdeling, forvaltning, teknologileverandører og produsenter gjennom «innovasjonslaboratoriet».

Lars Ebbesson fra NORCE presenterte havbruksnæringens digitale fremtid på AquaNext 2023.