Det er nå cirka to år og to måneder siden Grønn Plattform-prosjektet «Lavutslippsverdikjede for havbruk til havs» ble tildelt statlige midler. Prosjektet, med seks ulike delprosjekt og et eget kompetanse- og samarbeidsprosjekt, har siden den gang hatt en rekke digitale og fysiske møter. Nå er det klart for et nytt stormøte der alle involverte partnere inviteres til heldagssamling i Havets Hus i Stavanger. Stormøtet ble avholdt dagen før Stiim Aqua Clusters og Norsk Industris nasjonale konferanse om ny havbruksteknologi, AquaNext.

Se programmet her

Først på programmet stod interne møter i delprosjektene og kompetanseprosjektet. Deretter va det satt av en time til dialog og kunnskapsoverføring mellom delprosjektene og kompetanseprosjektet.

Prosjektleder Ragnar Tveterås

Etter lunsj ble det arrangert et åpent møte i Grønn Plattform der også eksterne deltakere fra myndigheter, næringsorganisasjoner og andre var invitert. Det ble gjennomført både diskusjon og gruppearbeid ut fra disse temaene:

  • Kort status for havbruk til havs og Grønn Plattform-prosjektet, v. Ragnar Tveterås
  • Rammebetingelser for semilukkede anlegg, v. Cato Lyngøy, Ovum
  • Tillatelsesregime for havbruk til havs – ulike hensyn som bør tas ved utforming av regelverket, innledning v. Ragnar Tveterås

Siste del av dagen var satt av tid til parallelle møter i delprosjekter og eventuelle samhandlingsmøter. Stormøtet ble avsluttet med felles middag for deltakerne.

Cato Lyngøy fra Ovum snakket om lukket oppdrettsteknologi og hvilke regulatoriske grep som må til for at teknologien skal tas i bruk.

Grønn Plattform presentert på AquaNext

14.-15. november arrangerer Stiim Aqua Cluster og Norsk Industri konferansen AquaNext på Clarion Hotel Air i Stavanger. På programmet for konferansen var to presentasjoner relatert til «Lavutslippsverdikjede for havbruk til havs».

Lars Ebbesson fra NORCE deltar i kompetanseprosjektet og holdt presentasjonen «The digital future in aquaculture: Opportunities and challenges». På konferansen skal også Iulia Florescu fra Skretting holde presentasjon om utviklingen av grønn pellet for undervannsfôring.