7. november var deltakerne i prosjektet «Lavutslipps verdikjede for havbruk til havs» samlet på Havets Hus i Stavanger for å dele statusrapporter og se videre fremover i forhold til delprosjekter og kompetanseprosjektet. Prosjektet er godt i gang, og det skjer mye i de 6 delprosjektene og i kompetanse- og samarbeidsprosjektet.

I løpet av heldagssamlingen ble det også gjennomført tre innovasjonssamlinger, responsible innovation labs.

Temaene for de tre innovation lab-samlingene var:

Under fanen «Presentasjoner og omtale» på Grønn Plattform-nettsiden vår finner du lenker til en rekke andre presentasjoner relatert til prosjektet. Der kan du blant annet finne presentasjonen om status for delprosjektene som ble lagt fram på stormøtet 7. november.

Grønn Plattform er en nasjonal satsing som gir støtte til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn omstilling i næringslivet. Hensikten er å utvikle et bærekraftig bæringsliv som tar vare på klima og miljø og som skaper økonomiske verdier.