Offshore havbruk er avhengig av teknologioverføring fra maritim industri og olje- og gassindustrien for å bygge neste generasjons matproduksjon fra havet. Arrangementet Nor-Shipping Offshore Aquaculture i Lillestrøm 7. juni hadde som mål å spre kunnskap om det internasjonale markedspotensialet og presentere aktørene som vil prege utviklingen av havbruk til havs i tiden fremover. Konferansen ble arrangert som en del av Nor-Shipping 2023 i Lillestrøm.

Kristine Hartmann fra SalMar Aker Ocean på Nor-Shipping.

Prosjektleder for Grønn Plattform-prosjektet «Lavutslipps verdikjede for havbruk til havs», professor Ragnar Tveterås ved UiS, presenterte prosjektet i innlegget «Green Platform – Unleashing the sustainable value creation potential offshore aquaculture». Du kan se Ragnar Tveterås sin presentasjon her.

Utviklingsdirektør Kristine Hartmann i SalMar Aker Ocean holdt dagens første presentasjon. Den handlet om fremtiden for havbasert oppdrett. Etter lunsj holdt hennes kollega Jørgen Mjønes en presentasjon om havbruk til havs som et eget økosystem der ulike industrier samarbeider.

Leder for forretningsutvikling innen havbruk i Aker Solutions, Lars Wasa Andersen, holdt en presentasjon med tittelen «Sustainable execution and development of new technology for offshore fish farming».