Samarbeids- og kompetanseprosjektet SusOffAqua er en egen uavhengig del av Grønn Plattform-prosjektet med en rekke ulike forskningstema. Prosjektet er ledet av Fiona Provan i NORCE. Det er organisert i ni arbeidspakker med datadeling på tvers av arbeidspakkene.

Se SusOffAquas nettside her

Arbeidspakke 7 og 8 skal innhente data fra de andre arbeidspakkene for å bygge en digital tvilling av et offshore oppdrettsanlegg og for å kartlegge miljømessig livssyklus og økonomisk analyse av verdikjeden.

Prosjektet har nå etablert en egen nettside, SusOffAqua. På nettsiden presenteres alle de de ni arbeidspakkene som inngår i samarbeids- og kompetanseprosjektet.