3. februar hadde DP2 (Robust postsmolt i lukkede sjøanlegg) i hovedprosjektet og WP5 (RASmolt: Post-smolt performance and welfare in Closed Containment System (RAS)) i kompetanseprosjektet felles møte. Formålet var å få meir kunnskap om alternative forsøksarenaer, og drøfte arbeidsdeling og samhandling mellom DP2 og WP5. Møtet var på Høyteknologisenteret i Bergen, med UiBs Institutt for biovitenskap ved professor Sigurd Handeland som vert.

I møtet ble følgende mulige forsøksarenaer presentert: UiBs forsøksanlegg i Høyteknologisenteret i Bergen, Skrettings forsøksanlegg på Lerang, FishGlobe lukkede sjøanlegg og Grieg Seafood’s landbaserte settefisk- og postsmolt anlegg.

Det ble gitt en grundig gjennomgang av UiBs forsøksanlegg. Dette gir mulighet til å manipulere en rekke av laksens miljøparametre med høy grad av kontroll, som f.eks. temperatur, salinitet, og strømhastighet.

DP2 og WP5 vil fortsette prosessen med utviklingen av forskningsleveranser og aktiviteter, herunder valg av arenaer for forsøksaktiviteter. Dette vil vi trolig lære mer om i det fysiske kickoff møtet i mars.