Søknadsfristen for stipendiatstillingen ved NMBU Veterinærhøgskolen er 7. oktober. Den som tilsettes skal jobbe med biomarkører for sykdom hos laks. Den som ansettes i stillingen, skal jobbe tett opp mot Grønn Plattform-prosjektet «Lavutslipps verdikjede for havbruk til havs» og delprosjekt 5. Delprosjekt 5 har fått tittelen «Økt overlevelse» og ledes av Skretting AS ved Johan Rennemo.

Delprosjekt 5 har økt fiskevelferd og overlevelse som formål. Lavere dødelighet gir mindre CO2-utslipp, bedre fiskevelferd og lavere kostnader. Klimagassutslippene fra laks har tiltatt det siste året, blant annet som en konsekvens av problemer med lakelus og sykdommer. Forbedret fiskevelferd vil være av stor betydning for å forbedre klimaavtrykket til næringen.

Stipendiatstillingen er tilknyttet NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for prekliniske fag og patologi. (Foto: Veterinærhøgskolen)

Det er stort behov for nye diagnostiske verktøy for vurdering og overvåking av sykdom og helse hos oppdrettslaks. Biomarkører i blod er særlig interessante, for blodprøver kan gi betydelig informasjon om fiskens helsestatus.

Hovedmålet med stipendiat-prosjektet er å undersøke, karakterisere og validere biomarkører for sykdom og helse i både blod og vev. Anatomiske studier vil kartlegge hvor markørene dannes og hvordan markørene påvirkes av ulike stressfaktorer, inkludert sykdom.

Stipendiaten skal utføre både laboratorium- og feltarbeid, blant annet gjennom å planlegge og utføre forsøk med henblikk på diagnostiske markører, men også relevante vevsmarkører med morfologiske metoder. Arbeidet omfatter identifisering av kjente og ukjente biomarkører i blod, og karakterisering av normalverdier for relevante populasjoner samt endringer ved sykdom.

Stipendiaten skal håndtere store mengder data, samt utføre laboratoriearbeid innen molekylærbiologiske og morfologiske metoder. En del av jobben er også å undervise veterinærstudenter i anatomi.

Stillingen er en åremålsstilling på 4 år, der 25 prosent undervisning i anatomi følger stillingen. Oppstart er høsten 2022.

Les mer om stillingen her