Havet Hus i Stavanger yrer av liv denne uken. 15. og 16. mars var det endelig klart for fysisk kick-off for det store Grønn Plattform-prosjektet «Lavutslipps verdikjede for havbruk til havs». Kompetanse- og samarbeidsprosjektet, som ledes av NORCE, startet allerede 14. mars med sitt arbeid og fysisk samling i Stavanger.
Prosjektet ble i september 2021 tildelt 93 millioner kroner i støtte av næringsminister Iselin Nybø og den daværende regjeringen. Prosjektet, som har sitt utspring i Stiim Aqua Cluster, har 18 partnere.
Blant prosjektdeltakerne er verdensledende havbruksselskaper, leverandørbedrifter og forskningsinstitusjoner. Prosjektet ledes av professor Ragnar Tveterås fra Universitetet i Stavanger.

Prosjektleder Ragnar Tveterås, delprosjektleder Jørgen Mjønes og kompetanseprosjektleder Fiona Provan ønsket velkommen til kick-off for Grønn Plattform prosjektet.


Stor kick-off

Kristine Hartmann er utviklingsdirektør i SalMar Aker Ocean.

Mandag og tirsdag denne uken var det storsamling i Stavanger med representanter fra alle partnerbedriftene samt eksterne aktører som Mattilsynet, Sjømat Norge, Bellona, Nærings- og fiskeridepartementet, Norsk Industri og Stavanger kommune. I løpet av to intensive og konstruktive dager fikk deltakerne påfyll i form av faglige innlegg som gir ny kunnskap relatert til de mange ulike aspektene ved havbruk til havs. Fiskehelse, teknologi, miljø- og klimaavtrykk og offentlig rammeverk er blant temaene som ble belyst i egne foredrag.
I tillegg var det lagt opp til gruppearbeid, både tverrfaglig og internt i de 6 delprosjektene og kompetanse- og samarbeidsprosjektet som ledes av NORCE.

– Det å tenke hele verdikjeden er viktig for etablering av havbruk til havs. I prosjektet ser en både på miljøfotavtrykk, det tekniske og fiskevelferd samtidig. Og alt vi gjør skal i
utgangspunktet være på laksens premisser, sier utviklingsdirektør Kristine Hartmann i SalMar Aker Ocean.

SalMar Aker Ocean er en av de 18 partnerne i prosjektet. Selskapet leder også to av delprosjektene, ett innen elektrifisering av oppdrett til havs og ett for logistikk til havs.

Status for arbeidet med rammeverk for havbruk til havs

16. mars deltok Marius Dalen fra Nærings- og fiskeridepartementet. Dalen er prosjektleder for arbeidet med nytt rammeverk for havbruk til havs. Han gjorde rede for status i arbeidet og svarte på en rekke spørsmål fra deltakerne. Spørsmålene handlet blant annet om hvorvidt prekvalifiseringskravene skal være faste eller om de kan bli endret fra en tildelingsrunde til den neste. Det ble også stilt spørsmål ved hvordan myndighetene vil legge opp til at mangfoldet av teknologier for havbruk til havs kan få utvikle seg med en prekvalifisering der selskap som har utviklingstillatelser vil stille med et fortrinn fremfor andre med teknologi for offshore havbruk som ikke har hatt mulighet til samme testing. Dalen kunne ennå ikke gi konkrete svar på disse spørsmålene. Det som imidlertid ble gjort helt klart er at gjennomføringskraft vil komme inn som et
kriterium i prekvalifiseringsrunden, men det er foreløpig vanskelig å si på hvilket nivå prosjektet vil måtte være for prekvalifisering.
Arbeidsgruppen for arealtillatelser er allerede godt i gang, med et høringsnotat om tillatelsesregime for havbruk til havs nå ute på høring frem til 2. mai.
Arbeidsgruppen for arbeidstagere/HMS og teknisk regelverk skal etter planen ha oppstart i slutten av mars, og håpet er å få etablert arbeidsgruppene for fiskehelse- og fiskevelferd og for miljø i løpet av april.

Marius Dalen er departementets prosjektleder for arbeidet med rammeverk for havbruk til havs.

Ekskursjon til FishGLOBE
Ondag16. mars var kompetanse- og samarbeidsprosjektet og delprosjekt 2, robust postsmolt i lukkede sjøanlegg, på ekskursjon til Lysefjorden for å besøke FishGLOBE. Arne Berge fra FishGLOBE leder delprosjekt 2. Kompetanse- og samarbeidsprosjektets deltakere besøkte også Skrettings
forsøksstasjon på Lerang.
Etter flere dagers intensivt arbeid med prosjektet gjennom storsamlingen i Stavanger vil de ulike delprosjektene nå fortsette sitt arbeid frem mot et felles mål: Utvikling av lavutslipps verdikjede for havbruk til havs.

Representanter fra NORCE og partnerne i kompetanse- og samarbeidsprosjektet, som allerede mandag 14. mars var samlet hos NORCE i Stavanger for å starte sitt arbeid.