På stormøtet blir det først presentasjoner i plenum fra hvert av delprosjektene og kompetanseprosjektet. Deretter fortsetter dagen med parallelle møter i delprosjektene og kompetanseprosjektene, samt åpne sesjoner i «Responsible Innovation Lab».

Stormøtet starter kl. 10:00 med velkomst av Jørgen Mjønes, Fiona Provan og Ragnar Tveterås.

  • 10:10-11:00 Presentasjon fra hvert av delprosjektene og kompetanseprosjekter. Det gis en statusrapport på mål og leveranser, aktiviteter som er gjennomført og foreløpige resultater.

Deretter blir det to parallelle møter:

  • 11:00-12:30 «Responsible Innovation Lab» – åpen sesjon på fiskehelse og fiskehelse i verdikjeden for havbruk til havs fra smolt til slakteklar fisk. Det blir først en presentasjon og deretter spørsmål og diskusjon. Sesjonen er organisert av UiS og Veterinærinstituttet. Sesjonen er spesielt rettet mot inviterte som ikke er prosjektdeltakere, men alle er velkommen.
  • 11:00-12:30 Delprosjektene og kompetanseprosjektet har separate møter planlagt og organisert av delprosjektlederne.

Etter lunsj blir det også parallelle møter:

  • 13:15-17:00 Delprosjektene og kompetanseprosjektet har separate møter planlagt og organisert av delprosjektlederne. Det er mulig å ha felles møter mellom delprosjekter og arbeidspakker i kompetanseprosjektet. Dette organiseres av delprosjektledere og arbeidspakkeledere.
  • 13:15-14:45 «Responsible Innovation Lab» – Åpen sesjon på teknisk sikkerhet og regelverk i havbruk til havs. Det blir først en presentasjon og deretter spørsmål og diskusjon. Denne sesjonen er organisert av UiS og DNV. Sesjonen er spesielt rettet mot inviterte som ikke er prosjektdeltakere, men alle er velkommen.
  • 16:00-16:30 «Responsible Innovation Lab» – Åpen sesjon på investeringer, økonomi og offentlige rammebetingelser i havbruk til havs. Det blir først en presentasjon og deretter spørsmål og diskusjon. Denne sesjonen er organisert av UiS og spesielt rettet mot inviterte som ikke er prosjektdeltakere, men alle er velkommen.

Stormøtet avsluttes om kvelden med felles middag for prosjektdeltakerne.

Møtet holdes dagen før Stiim Aqua Cluster og Norsk Industri arrangerer sin nasjonale konferanse om ny havbruksteknologi, AquaNext. AquaNext arrangeres på Clarion Hotel Air på Sola utenfor Stavanger 8. og 9. november. Klikk her for mer informasjon om program og påmelding til konferansen.