This is my archive

Presenterte Grønn Plattform på GOAL 2022

Matthew Mark Coffay presenterte "Lavutslipps verdikjede for havbruk til havs" på Global Seafood Alliance sin årlige konferanse i Seattle. Read More