This is my archive

Presentasjonene fra stormøtet

Nå finner du presentasjonene fra stormøtet i Stavanger 7. november på prosjektets nettside. Read More

Stipendiatstilling innen fiskehelse og anatomi

Fiskehelse er et viktig element i Grønn Plattform-prosjektet. Nå lyser NMBU ut en PhD-stilling som skal jobbe tett på delprosjektet "Økt overlevelse". Read More