This is my archive

Grønn Plattform stormøte 13. november

13. november møttes prosjektdeltakerne i "Lavutslippsverdikjede for havbruk til havs" til stormøte i Stavanger. Read More

Klart for stormøte i Grønn Plattform

Mandag 7. november er det stormøte i prosjektet "Lavutslipps verdikjede for havbruk til havs" på Havets Hus i Stavanger. Read More