Alle er enige om å gi gass for havbruk til havs

- Vi har vunnet i naturressurs-lotteriet for noe som kan bli et nytt industrieventyr. Men vi må ville det - vil vi det? spurte debattleder Harald Minge før han satte i gang debatten om havbruk til havs 15. august under Arendalsuka. Read More

Grønn Plattform ble presentert på Nor-Shipping Offshore Aquaculture

Nor-Shipping Offshore Aquaculture ble 7. juni 2023 arrangert for aller første gang, og Grønn Plattform-prosjektet ble presentert. Read More

Egen nettside for kompetanseprosjektet

Nå har kompetanse- og samarbeidsprosjektet Sustainable Offshore Aquaculture (SusOffAqua) etablert egen nettside. Read More

Inviterer til EXPOSED-konferansen om eksponerte havbruksoperasjoner

I åtte år har SFI Exposed aquaculture med base hos SINTEF Ocean forsket på sikre, effektive og robuste eksponerte operasjoner. Nå avsluttes senteret med konferanse 9.-10. mars. Read More

Presenterte Grønn Plattform på GOAL 2022

Matthew Mark Coffay presenterte "Lavutslipps verdikjede for havbruk til havs" på Global Seafood Alliance sin årlige konferanse i Seattle. Read More

Presentasjonene fra stormøtet

Nå finner du presentasjonene fra stormøtet i Stavanger 7. november på prosjektets nettside. Read More

Klart for stormøte i Grønn Plattform

Mandag 7. november er det stormøte i prosjektet "Lavutslipps verdikjede for havbruk til havs" på Havets Hus i Stavanger. Read More

Stipendiatstilling innen fiskehelse og anatomi

Fiskehelse er et viktig element i Grønn Plattform-prosjektet. Nå lyser NMBU ut en PhD-stilling som skal jobbe tett på delprosjektet "Økt overlevelse". Read More

UiS Aqua utvikler digital tvilling for havbruk til havs

En digital tvilling er en digital eller virtuell kopi av en fysisk og virkelig ting. Ved hjelp av 3D-modellering utvikler UiS Aqua nå digitale tvillinger som kan forutse hvordan ulike oppdrettsmerder vil oppføre seg til havs. Read More

Ekstra midler til Havforskningsinstituttet

Regjeringen ønsker å videreutvikle havnæringene og vil i revidert nasjonalbudsjett styrke Havforskningsinstituttet med 10 millioner kroner. Read More