Inviterer til EXPOSED-konferansen om eksponerte havbruksoperasjoner

I åtte år har SFI Exposed aquaculture med base hos SINTEF Ocean forsket på sikre, effektive og robuste eksponerte operasjoner. Nå avsluttes senteret med konferanse 9.-10. mars. Read More

Presenterte Grønn Plattform på GOAL 2022

Matthew Mark Coffay presenterte "Lavutslipps verdikjede for havbruk til havs" på Global Seafood Alliance sin årlige konferanse i Seattle. Read More

Presentasjonene fra stormøtet

Nå finner du presentasjonene fra stormøtet i Stavanger 7. november på prosjektets nettside. Read More

Klart for stormøte i Grønn Plattform

Mandag 7. november er det stormøte i prosjektet "Lavutslipps verdikjede for havbruk til havs" på Havets Hus i Stavanger. Read More

Stipendiatstilling innen fiskehelse og anatomi

Fiskehelse er et viktig element i Grønn Plattform-prosjektet. Nå lyser NMBU ut en PhD-stilling som skal jobbe tett på delprosjektet "Økt overlevelse". Read More

UiS Aqua utvikler digital tvilling for havbruk til havs

En digital tvilling er en digital eller virtuell kopi av en fysisk og virkelig ting. Ved hjelp av 3D-modellering utvikler UiS Aqua nå digitale tvillinger som kan forutse hvordan ulike oppdrettsmerder vil oppføre seg til havs. Read More

Ekstra midler til Havforskningsinstituttet

Regjeringen ønsker å videreutvikle havnæringene og vil i revidert nasjonalbudsjett styrke Havforskningsinstituttet med 10 millioner kroner. Read More

Grønn Plattform to dager til ende

Tirsdag og onsdag denne uken har det sydet av liv i Havets Hus. Omlag 70 personer har jobbet intensivt med Grønn Plattform-prosjektet. Read More

Samlet til oppstart for Grønn Plattform

15. og 16. mars samles nær 80 aktører fra partnerbedrifter, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, samarbeidspartnere og offentlige institusjoner samlet til stor kick-off for prosjektet «Lavutslipps verdikjede… Read More