Ekstra midler til Havforskningsinstituttet

Regjeringen ønsker å videreutvikle havnæringene og vil i revidert nasjonalbudsjett styrke Havforskningsinstituttet med 10 millioner kroner. Read More

Grønn Plattform to dager til ende

Tirsdag og onsdag denne uken har det sydet av liv i Havets Hus. Omlag 70 personer har jobbet intensivt med Grønn Plattform-prosjektet. Read More

Samlet til oppstart for Grønn Plattform

15. og 16. mars samles nær 80 aktører fra partnerbedrifter, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, samarbeidspartnere og offentlige institusjoner samlet til stor kick-off for prosjektet «Lavutslipps verdikjede… Read More