Vannbåren fôring og digitalisering på AquaNext-konferansen i Stavanger

Grønn Plattform-prosjektet var representert med to innlegg på AquaNext konferansen i regi av Stiim Aqua Cluster og Norsk Industri 14.-15. november. Read More

Grønn Plattform stormøte 13. november

13. november møttes prosjektdeltakerne i "Lavutslippsverdikjede for havbruk til havs" til stormøte i Stavanger. Read More

Alle er enige om å gi gass for havbruk til havs

- Vi har vunnet i naturressurs-lotteriet for noe som kan bli et nytt industrieventyr. Men vi må ville det - vil vi det? spurte debattleder Harald Minge før han satte i gang debatten om havbruk til havs 15. august under Arendalsuka. Read More

Grønn Plattform ble presentert på Nor-Shipping Offshore Aquaculture

Nor-Shipping Offshore Aquaculture ble 7. juni 2023 arrangert for aller første gang, og Grønn Plattform-prosjektet ble presentert. Read More

Egen nettside for kompetanseprosjektet

Nå har kompetanse- og samarbeidsprosjektet Sustainable Offshore Aquaculture (SusOffAqua) etablert egen nettside. Read More

Inviterer til EXPOSED-konferansen om eksponerte havbruksoperasjoner

I åtte år har SFI Exposed aquaculture med base hos SINTEF Ocean forsket på sikre, effektive og robuste eksponerte operasjoner. Nå avsluttes senteret med konferanse 9.-10. mars. Read More

Presenterte Grønn Plattform på GOAL 2022

Matthew Mark Coffay presenterte "Lavutslipps verdikjede for havbruk til havs" på Global Seafood Alliance sin årlige konferanse i Seattle. Read More

Presentasjonene fra stormøtet

Nå finner du presentasjonene fra stormøtet i Stavanger 7. november på prosjektets nettside. Read More

Klart for stormøte i Grønn Plattform

Mandag 7. november er det stormøte i prosjektet "Lavutslipps verdikjede for havbruk til havs" på Havets Hus i Stavanger. Read More

Stipendiatstilling innen fiskehelse og anatomi

Fiskehelse er et viktig element i Grønn Plattform-prosjektet. Nå lyser NMBU ut en PhD-stilling som skal jobbe tett på delprosjektet "Økt overlevelse". Read More