This is my archive

Grønn Plattform stormøte 13. november

13. november møttes prosjektdeltakerne i "Lavutslippsverdikjede for havbruk til havs" til stormøte i Stavanger. Read More

Presenterte Grønn Plattform på GOAL 2022

Matthew Mark Coffay presenterte "Lavutslipps verdikjede for havbruk til havs" på Global Seafood Alliance sin årlige konferanse i Seattle. Read More

Presentasjonene fra stormøtet

Nå finner du presentasjonene fra stormøtet i Stavanger 7. november på prosjektets nettside. Read More

Klart for stormøte i Grønn Plattform

Mandag 7. november er det stormøte i prosjektet "Lavutslipps verdikjede for havbruk til havs" på Havets Hus i Stavanger. Read More

Samlet til oppstart for Grønn Plattform

15. og 16. mars samles nær 80 aktører fra partnerbedrifter, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, samarbeidspartnere og offentlige institusjoner samlet til stor kick-off for prosjektet «Lavutslipps verdikjede… Read More

Digitalt kick-off møte

Grønn Plattform-prosjektet "Lavutslipps verdikjede for havbruk til havs" er i gang. Det digitale kick-off møtet tirsdag 11. januar samlet 60 deltakere. Read More

93 millioner fra Grønn Plattform til bærekraftig havbruk til havs

I september 2021 tildelte næringsminister Iselin Nybø prosjektmidler fra Grønn Plattform til "Lavutslipps verdikjede for havbruk til havs". Read More